ТЕСТ: Знаете ли как се пишат тези 40 думи?

1. а) синьозелен; б) синьо-зелен; в) синьо зелен

2. а) небесносин; б) небесно син; в) небесно-син

3. а) температура; б) темперетура;  в) тенпература

4. а) папионка б) папийонка

5. а) одеало;  б) удеяло; в) одеяло

6. а) военопленик; б) военопленник; в) военнопленник

7. а) въстаник; б) възстаник; в) въстанник

8. а) нейн б) неин;  в) нейин

9. а) подвързвам; б) подвръзвам;  в) потвързвам

10. а) тринайсти; б) тринаисети; в) тринайсети

11. а) подтискам; б) потискам; в) подискам

12. а) юрист консулт; б) юристконсулт ; в) юрисконсулт

13. а) полюлей; б) полилей

14. а) перипети; б) перипетий; в) перипетии

15. а) дедектив; б) детектив

16. а) препядствие; б) препятствие

17. а) сушоар; б) всешоар; в) сешоар

18. а) всякаш; б) сякаш

19. а) скулптор; б) склуптор; в) скулптур

20. а) скулптора; б) склуптура; в) скулптура     

21. а) пропусквателен пункт; б) пропускателен пункт;  в) пропузквателен пункт

22. а) опастност; б) опасност; в) опаснос

23. а) оттенък; б) отенък; в) оттенак

24. а) бежав; б) бежаф; в) бежов

25. а) безмислен; б) бесмислен; в) безсмислен

26. а) безпорен; б) безспорен; в) беспорен

27. а) безнадежно; б) безнадеждно; в) безнъдеждно

28. а) безскрупулен;  б) безкрупулен; в) безскруполен

29. а) цъфтеж; б) цъвтеж; в) цъфтеш

30. а) безучастнос; б) безучасност; в) безучастност

31. а) презунция; б) презумция; в) презумпция

32. а) аргомент; б) аргумент; в) аргумен

33. а) анцунг; б) анцуг; в) анцук

34. а) абитюрент; б) абитурент; в) абитуриент

35. а) асфалт; б) асвалт

36. а) сфера; б) свера

37. а) предвид; б) в предвид; в) впредвид

38. а) взаимствам; б) взаймствам; в) заимствам

39. а) възспирам; б) въспирам; в) възпирам

40. а) възставам; б) възтавам; в) въставам

 

  • Отговори: 1. б; 2. а; 3. а; 4. б; 5. в; 6. в; 7. а; 8. б; 9. а; 10. в; 11. б; 12. в; 13. б; 14. в; 15. б; 16. б; 17. в; 18. б; 19. а; 20. в; 21. б; 22. б; 23. а; 24. в; 25. в; 26. б; 27. б; 28. а; 29. а; 30. в; 31. в; 32. б; 33. б; 34. в; 35. а; 36. а; 37. а; 38. в; 39. в; 40. в.

 194 total views,  3 views today

Напишете коментар

Admin

http://Chat.FreeUniBG.eu