Добив на биткойни с лист и химикал

Компютърният специалист Кен Шириф (Ken Shirriff) се запита, дали е възможно ръчното пресмятането на Bitcoin хешове, тоест с помощта на лист хартия и химикал. Теоретично, SHA-256 алгоритъмът съвсем не е сложен и ръчният добив на виртуална валута би трябвало да е възможен.


Експериментът се оказал успешен. Кен е успял да пресметне биткойни със средна скорост 0,67 хеша в денонощие. Това е твърде малко, отколкото при използването на какъвто и да е процесор, без да става дума за графични ускорители или специализирани ASIC платки. Въпреки това, специалистът е доказал, че това е възможно, като по този начин се прави перфектна проверка на работата на алгоритъма.

За веригата биткойн блокове, подходящ хеш се счита хешът, който започва с няколко нули. Да се намери подобен хеш съвсем не е лесно – необходими са милиарди математически операции, докато по случаен път се появи хеш с водещи нули. Така например, за да се получи хеш с 17 нули в началото е необходимо да се отсеят около 1,4х10^20 хешове.


SHA-256 алгоритъмът приема на входа блокове пи 512 бита (64 байта), които се обработват чрез криптографска функция, а на изхода се получават 256 бита (32 байта) шифрирани данни. На изображението по-горе е показан един пас от работата на алгоритъма SHA-256.

Кен Шириф ръчно е пресметнал резултата от работата на SHA-256. Един единствен пас на процеса по хеширането му е отнел 16 минути и 45 секунди. При тази скорост пресмятането на цял Bitcoin блок ще отнеме около ден и половина, което дава средна скорост от 0,67 хеша в денонощие. Специалистът е пресметнал и колко килокалории са необходими на човек, за да изчисли един хеш. Оказало се, че ръчното изчисляване е 6-7 пъти по-скъпо отколкото при процесор, използващ електрическа енергия.

 3,476 total views,  4 views today

Напишете коментар

Admin

http://Chat.FreeUniBG.eu