Skip to content

Настройки на браузъра за работа в НАП

  • by

Описание

За да работите в сайта на НАП е необходимо да имате инсталирана Java и да използвате последната версия на предпочитаният от Вас браузър. Например по-старите версии на Mozilla Firefox не работят с електронните услугии на НАП.

Освобождаване на ActiveX контролите в Internet Explorer

За успешно подаване на месечна декларация е необходимо да освободите ActiveX контролите на Вашия Internet Explorer. Това става по следния начин:

От меню Tools (Инструменти) изберете Internet Options (Опции за интернет).

IETools.png

Оттам изберете таб/раздел Security (Защита)Trusted Sites (Надеждни сайтове) и натиснете Sites.

IETrustedSites.png

Добавете сайта на НАП (https://inetdec.nra.bg) както е показано на екрана отдолу.

IETrustedSitesAdd.png

Затворете този прозорец.

Пак в таб/раздел Security (Защита), зона Trusted Sites (Надеждни сайтове) изберете бутон Custom Level (Ниво по избор)

IETrustedSitesCustomLevel.png

В появилия се прозорец намерете ActiveX controls and plug-ins и променете настройките както е показано на екраните отдолу:

IEActiveX.png

IEActiveX2.png

IEActiveX3.png

Потвърждавате с ОК и на появилия се прозорец натиснете Yes за да запазите промените.

IEWarning.png

Какво да правя, ако получавам грешка “Файлът не може да бъде намерен” при подаване на документи в НАП

В случай, че получите такава грешка е необходимо да изберете Tools (Инструменти) и Internet Options (Опции за Интернет)

IETools.png

Изберете таб/раздел Security (Защита) и натиснете бутон Custom Level (Ниво по избор)

IESecurityInternet.png

Поставя се отметка Enable на условието „Include local directory path when uploading files to a server”, както е показано по-долу:

IELocalPath.png

Натиснете ОК и запазете промените като натиснете Yes.

IEWarning.png

Ако е необходимо, рестартирайте Internet Explorer.

Относно подаването на ДДС

WarningYellow.png ПОДАВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДДС СТАВА САМО ЧРЕЗ INTERNET EXPLORER И ПОД ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА WINDOWS!

 880 total views,  10 views today