Суперкондензатори за Raspberry Pi

Универсалният миникомпютър Raspberry Pi служи за създаване на най-разнообразни компютърни устройства и и модули. Много специалисти отбелязват характерна слабост на Raspberry Pi: миникомпютърът не може коректно да приключи работата си и да обработи данните дори и съвсем кратковременно прекъсване на захранването. Това е особено важно, когато Raspberry Pi се използва в промишлеността,където прекъсването на нормалната работа и загубата на данни са недопустими.

За да реши този проблем, компютърният специалист Павол Седлачек (Pavol Sedlacek) създаде своеобразен източник на непрекъсваемо захранване за Raspberry Pi, който е базиран на суперкондензатори, познати още и като йонистори. Зарядът на поставените от Седлачек йонистори в допълнителния модул за Raspberry Pi, е достатъчен за осигуряване на работа в продължение на 1 минута. Това време е напълно достатъчно, за да се осигури правилното приключване на всички стартирани процеси. Миникомпютърът коректно се изключва и кратковременното пропадане на захранващо напрежение не се забелязва.

Новата платка се нарича Juice4Halt и в нея се използва DC/DC конверторен блок, който едновременно зарежда суперкондензаторите и осигурява захранване при възникване на аварийна ситуация.

Juice4Halt осигурява нормална работа на миникомпютъра в продължение на 12 секунди, след което се стартира процедура за правилно изключване на устройството. След поява на нормално захранване, Raspberry Pi автоматично започва работа.

 3,654 total views,  2 views today

Напишете коментар

Admin

http://Chat.FreeUniBG.eu